Tüm göz Eş anlamlılar


 • Ahmak Eş anlamlılar: aptal.anlamsız, aptal, aptal, akılsız, mantıksız, ahmakça, cılk, kalın kafalı, feebleminded, imbecilic.keriz.
 • Ahmakça Eş anlamlılar: aptalca, düşüncesiz, aptal, aptal, saçma, anlamsız, saçma, saçma, anlamsız, geri zekâlı, akılsız, dilsiz.
 • Ahmaklık Eş anlamlılar: aptallık, çılgınlık, saçmalık, fatuity, saçmalık, sersemlik, delilik, delilik, çılgınlık, aptallık, delilik, ahmaklık.aptallık, ahmaklık, donukluk, kretinizm, feeblemindedness,...
 • Ahmet Eş anlamlılar: tecavüz.
 • Ahşap Eş anlamlılar: ağaç, kereste.eğilmez, sert, kendini beğenmiş, resmi, tumturaklı, garip, sert, gergin, gergin, doğru yapay, soğuk, törensel, uzak, kapalı, sinirli.sert, zor, sert, biçimsiz, gauche,...
 • Aidat Eş anlamlılar: ücret, değerlendirme, levy, katkı, ücret, fiyat, maliyet, kabul, ücret, talep, ücretli.
 • Ail Eş anlamlılar: sorun, rahatsız, ağrı, rahatsız, tahriş, ağrısı, sıkıntı, eziyet, etkileyen, bezdirmek, üzgün.
 • Aile Eş anlamlılar: sınıf, grup, tür, cins, tür, sipariş, sistem, ağ.klan, ev, soy, damızlık, ev, ménage, akraba, akraba, akraba, ilişkileri, çoluk çocuk, sorunu, döl.
 • Aile Reisi Eş anlamlılar: yolcu, ev sahibi, kiracı, yerleşik.
 • Ait Eş anlamlılar: ilişki, topluluk, eki, sadakat, akrabalık, uyum, dostluk, kabul, dahil.
 • Ajans Eş anlamlılar: organizasyon, ofis, bürokrasi, kuruluş, operasyon, komisyon, kur, bürosu.güç, kuvvet, anlamına gelir, orta, vasıta, mekanizması, eylem, işlevi, şefaat, destek, etkinliği, iş, iş.
 • Ajitasyon Eş anlamlılar: heyecan.
 • Akademik Eş anlamlılar: teorik, konjonktürel, denenmiş, tartışmalı, tartışılabilir, tartışmalı, suppositional, meşru, spekülatif, varsayımsal, sözde, belirsiz.kolej, kampüs, eğitim, ne bağlı, bilimsel,...
 • Akar Eş anlamlılar: tahıl, parçacık, atom, bit, zerre, smidgen, dokunma, şerit, oyalanmak, pinpoint, az miktar, zerre, parçacık.
 • Akbaba Eş anlamlılar: parazit, kan emici, çakal, sadist, düzenbaz, yırtıcı hayvan, exploiter, zorba, harpy, köpek balığı.
 • Akı Eş anlamlılar: akış, değişim, akış, geçerli, hareket, geçit, gelgit, çeşitli, dalgalanma, istikrarsızlık, huzursuzluk, vardiya, dönüm, geçiş.
 • Akıbet Eş anlamlılar: filiz, yan ürün, urdur, kısacası, sonucu, sonuç, etkisi, türev, geliştirme, ürün, verim, meyve, aftereffect, ortaya çıkışı, outcropping.sonuç.
 • Akıcı Eş anlamlılar: pürüzsüz, akan, kolay, basit, zarif, kesintisiz, ifade, uzman, uygulanan, hazır, kısıtlamasız, coşkun, kolay, hitabet.
 • Akıl Eş anlamlılar: zihin, zeka, anlayış, nedeni, beyin, beyin, braininess, anlama, zihniyet, zekası, attains, akılcılık.mantık, düşünce, düşünme, sebep, ratiocination, analiz, kesinti, indüksiyon,...
 • Akıl Almaz Eş anlamlılar: mantıksız.çok saçma, saçma, aptalca, imkansız, düşünülemez, ahmak, mantıksız, saçma, gülünç, deli, anlamsız, saçma, fantastik.düşünülemez, düşünülemez, inanılmaz, olası,...
 • Akıl Çerçevesinde Eş anlamlılar: ruh, bırakma, tutum, mizah, öfke, duygu, inşa etmek, ruhsal durumu, eğim, duruş, bakış açısı, duyguları, eğim, outlook, yaslanmış, bükülmüş.
 • Akıl Hocası Eş anlamlılar: öğretmen, kılavuzu, danışman, guru, ağabey, danışmanı, koruyucu, sponsor, antrenör, öğretmen, master, hoca, yorumcusu.
 • Akıllı Eş anlamlılar: sert, şiddetli, batma, acı, net, keskin, iğneleyici.sting, pang, iğne, sancı, ağrı, acı, ızdırap, sıkıntı, sıkıntı, yara, zarar, hakaret, hakaret.hareketli, canlı, spry, çevik,...
 • Akıllılık Eş anlamlılar: zekası.
 • Akılsız Eş anlamlılar: aptal, aptal, aptal, donuk, ahmakça, kalın kafalı, anlamsız, anlamsız, salak, lezzetsiz.akılsız, aptal, basit, aptal, salak, ahmak, geri zekâlı, embesil.dikkatsiz, gaflet, dikkatsiz, gafil,...
 • Akılsızca Eş anlamlılar: tedbirsiz, tedbirsiz, kötü, gereksiz, miyop, impolitic, sorumsuz, gözükara, aptal, aptal, anlamsız, saçma, salak, ill-considered, akılsız, mantıksız.
 • Akım Eş anlamlılar: akarsu, çalıştırmak, yayın, sızmak, dökmek, ileri coşma, dalgalanma, bahar, köken, süpürme, rulo, dalgalanma, çağlayan, ders.dere, nehir, coşma, ders, akım, süpürme, sızıntı,...
 • Akın Eş anlamlılar: benzer, aynı, paralel, karşılaştırılabilir, benzer, eşleşen.cemaat, bucak, topluluk, derleme, montaj, kalabalık, bant, asker, horde, vücut, ana bilgisayar, çok sayıda, kongre, çete,...
 • Akış Eş anlamlılar: dökülme, patlama, dalgalanma, rush, sel, patlama, patlama, hücum, akıntı, tufan, sel, patlama.brook, dere, dere, nehir, şube, çatal, besleyici, kolu, su yolu, akım, akış, ders, rill,...
 • Akla Eş anlamlılar: inanılır, güvenilir, makul, savunulabilir, makul.mümkün, gelebilecek, anlaşılabilir, hayal, supposable, anlaşılır.
 • Aklamak Eş anlamlılar: acquit, tutukluluğu, temizlemek, korumak, absolve, haklı, pardon, özür, muaf, salmak, yayın, reprieve, af.
 • Aklı Eş anlamlılar: akılcılık, saneness, sağduyu, levelheadedness, sensibleness, ruh sağlığı, berraklık, sebep, tutarlılık, at anlamda, sağlamlık, makul, ılımlılık.ihtiyatlı, bilge, aydın, mantıklı,...
 • Aklı Başında Eş anlamlılar: ses, mantıklı, akıllı, rasyonel, berrak, makul, ayık, normal, sağlıklı, sapient, adaçayı, akılcı, sağduyulu.
 • Akortsuz Eş anlamlılar: uyumsuz, disagreeing, tutarsız, tutarsız, yersiz, çelişkili, kıyaslamanın, uzlaşmaz, düşman, savaşan, çatışmıştı karşısında.
 • Akraba Eş anlamlılar: ilgi, ilişki, benzerlik, yazışma, benzerlik, uygunluk.ailevi, akın, ilgili, konu ile ilgili, soydaş, kardeş, consanguine.göreceli.yakınları, ilişkiler, aile, akraba, kinfolk, kith, millet,...
 •