Tüm göz Eş anlamlılar


 • Aykırı Eş anlamlılar: deny, katılmıyorum, inkâr, çürütmek, çürütmek, anlaşmazlık, controvert, olmak, yanıltmak.aykırı, karşı koymak, iptal, iptal, inkâr, önlemek, engel, counter, mücadele, iptal.karşı...
 • Aykırılık Eş anlamlılar: eşitsizlik.
 • Aylak Eş anlamlılar: yürüyüş, gezi, yayılmak, gezme, sokak, dolaşmaya, aslan, alırken, menderes, boşta, dawdle, salon, başlarına.yürüyüş, dönüş, promenade, menderes, yürüyüş, kompozisyon,...
 • Ayna Eş anlamlılar: cam, cam, reflektör arıyor.yansıma, görüntü, kopya, suret, standart, modeli, prototip.yansıtmak, yankı, temsil, taklit, tekrar, kopyalama, göstermek, apaçık, taklit, görüntülemek.
 • Aynen Eş anlamlılar: ralli, gerçek, tam, kesin, sözlü, vicdanlı, gerçek, doğru titiz, sadık, true.
 • Aynı Eş anlamlılar: hem, aynı, bir, çok, tıpkı, üniforma, ayırt edilemez, eşit, eşit, eşdeğer, karşılık gelen, eş anlamlı, standart, yinelenen, değiştirilebilir, yerini tutamaz.aynı, eşit, aynı,...
 • Aynı Anda Eş anlamlılar: eş zamanlı, çağdaş, senkron, sinkronik, rastlantısal, birlikteliği, çağdaş, yaşıt, atese, görevli, eşlik eden.
 • Aynı Cinsten Tek Adet Eş anlamlılar: tek, birim, bir, ace, yalnız adam, tamsayı, tek, varlık, zerre, birlik.
 • Aynı Fikirde Eş anlamlılar: kabul, onay, kabullenecek, razı, rıza, onaylamak.bir arada, aynı tarihte, karşılamak, bir araya gelip, eşlik.
 • Aynı Hizada Eş anlamlılar: düzenlemek, montajı, kurmak, düzenlemek, sağlamak, mareşal, koordine etmek, birleştirmek.
 • Aynı Şekilde Eş anlamlılar: ayrıca, ayrıca, benzer şekilde, çok, buna ek olarak, yanı sıra, ayrıca yanı sıra, ayrıca.
 • Aynı Tarihte Eş anlamlılar: arada, eşitleme, aynı fikirde, katılmak, eşlik.katılıyorum, kare, uzun boylu, uygun, karşılık, accord, karşılamak, uyum, eşit, kurtağzı.
 • Aynı Zamanda Eş anlamlılar: ileri, ileri, ileri, birlikte, önceden ötesinde, dışbükeyliği, headward.
 • Ayrı Eş anlamlılar: izole, ayırmak, elemek, filtre, ekran, ortadan kaldırmak, itlaf, seçin, bir kenara, seçmek, hariç, soyut.bölme, arasında ayırma, ayırt etmek, bölme, kutuplaştırmak, bölüm, müdahale,...
 • Ayrıca Eş anlamlılar: aynı şekilde, aynı şekilde, buna aynen.daha fazla.ayrıca ve, de, buna ek olarak, ayrıca, ayrıca, ayrıca önyükleme birlikte, dahil olmak üzere,.
 • Ayrıcalık Eş anlamlılar: hak, sağ, yetkilendirme, parası, özgürlük, özgürlük, yaptırım, doğuştan gelen hakları, talep, son.yükseklik, yükseklik, asansör, önem, itibar, tırmanış, üstünlük, yücelik,...
 • Ayrıcalıklı Eş anlamlılar: ayrıcalık.özel, olağanüstü, tercihli, olağanüstü, içinde.açıdan avantajlı, tercih, yükselen, güçlü, kurulan, geçerli üst yerleşik, iktidar, önde gelen, sorumsuz, elite, baskın.
 • Ayrık Eş anlamlılar: ayrı, ayrı, birkaç tane kesik, devamlı olmayan, müstakil, ayırt edici, ayrılmış, bireysel, bekâr, ilişkilendirilmemiş, ayrı.tutarsız, saçma sapan, epizodik, dağınık, gevşek,...
 • Ayrılabilir Eş anlamlılar: bölünebilir, çıkarılabilir, ayrı ayrı, dissoluble, fissionable, bölünebilir, scissile, ayırt edilebilir.
 • Ayrıldı Eş anlamlılar: ayrı, bölmek, boşanma, yollarına gitmek, canlı, dağıtma, disaffiliate, bölümü şirket kurmak, break, dağılır, geçiyoruz, büst.
 • Ayrılık Eş anlamlılar: kalkış, terk, devam, izin alarak, veda, veda, elveda, uğurlama, çıkış, çekilme, geçen.
 • Ayrılma Eş anlamlılar: çekilme, terk, inkar, feragat, disaffiliation, çıkma, apostasy, firar, sonu, split, kıymık, bölünme, ihlali.ayrılık.
 • Ayrılmak Eş anlamlılar: kaçış.aylak.
 • Ayrılmış Eş anlamlılar: bakım sadık, sadık, ateşli, dindar, ilgili, adanmış, kararlı, yer, kutsal, sevgi, sıcak, sevgi dolu, yakın, güvenilir, ekli, düşkün.
 • Ayrım Eş anlamlılar: itibar, onur, mükemmellik, önem, üstünlük, kredi, not, hesap, şöhretli, itibar, ün, şöhret, ünlü.karakteristik, fark, özelliği, bireysellik, özelliği, işareti, işaret, özellik,...
 • Ayrımcılık Eş anlamlılar: algı, muhakeme, içyüzünü, anlayış, zekası, keenness, bakım, hassasiyet, incelik, bilgelik, diplomasi, öngörü, basiret, dikkat.hassas, akut, keskin, kritik, özellikle, güzel, titiz,...
 • Ayrıntı Eş anlamlılar: bir yedeği.
 • Ayrıntılı Eş anlamlılar: söz, prolix, longwinded, diffüz, circumlocutory, tumturaklı, his, boşboğaz, voluble, tekrarlayan, gereksiz, söylemsel, süzgün.eksiksiz, tam, tam, toplam, kapsamlı, herşey dahil, süpürme,...
 • Ayrıntılı Yazmak Eş anlamlılar: ayrıntılı, geliştirmek, büyütmek, genişletin, anlatmak, descant, durmak, yayılmak, dışarı sürükleyin.
 • Ayrışma Eş anlamlılar: ayrımcılık, dışlama, ayrılık, ostracism, farklılaşma, haciz, apartheid, gettolaşma.
 • Ayrıştırmak Eş anlamlılar: çürüme.
 • Ayyaş Eş anlamlılar: alkollü, sot, sarhoş, tippler, toper, boozehound, wino, barfly, gür, sünger, emmek, tuhaf, inebriate, dipsomaniac.sot.sarhoş.dik, ret, doyurmak, sırılsıklam, bırakın, daldırma, salamura,...
 • Az Eş anlamlılar: sınırlı, seyrek, yetersiz, yetersiz, kıt, nadir, ender, yetersiz, ince, önemsiz, cimri, eksik yetersiz.
 • Az Miktar Eş anlamlılar: biraz, biraz, en az, smidgen, parçacık, tahıl, lokma, oyalanmak, şerit, tahıl, zerre, parça, bırak.
 • Az Ve Öz Eş anlamlılar: kısa, kısa ve öz, kısa, kısa, kısa, açık, özlü, keskin, sivri, keskin, temiz, kompakt, özet, özet, kısaltılmış, kısaltılmış, sıkıştırılmış.
 •