Tüm göz sözcükler


 • A sözcükler: engelleyen, engel, tutuklama, engel, vazgeçirmek.
 • Abartı sözcükler: az, amortisman.
 • Abartılı sözcükler: muhafazakar, ölçülü, mütevazı, ılımlı, ayık, mantıklı.az ve öz, kısa ve öz, net, kısa, sade.tutumlu, cimri, sıkı, cimri, cimri.detumescent, sönük, çekmiş.
 • Abartmak sözcükler: en aza indirmek, küçümsemek, hafife, küçük söylemek, küçümsemeye, amortisman ayırma.
 • Abase sözcükler: yükseltmek, yükseltmek, iyileştirme, tesbih, onur, paye.
 • Abash sözcükler: artırmak, büyümek, yoğunlaştırmak, güçlendirmek, yükseltmek, hızlandırmak.dinlenmek, rahatlık, konfor, sinir, koymak, moral, azaltmak
 • Abet sözcükler: vazgeçirmek, caydırmak, reddetme, zayıflatmak, kontrol, boşa çıkarmak.
 • Abjure sözcükler: korumak, korumak, kucaklamak, sarılmak, içinde devam, yemin ederim.
 • Abone sözcükler: reddetmek, durmak, reddetme, muhalefet.
 • Aboveboard sözcükler: sinsi sinsi, gizli, kurnaz, dolambaçlı, belirsiz, belirsiz.
 • Abridge sözcükler: genişletmek, büyütmek, uzatmak, ayrıntı.
 • Absolve sözcükler: suçlamak, suçlama, mahkum, kovuşturma, mahkum.
 • Absorbe sözcükler: su geçirmez, su itici, nonabsorbent, nem geçirmez, geçirimsiz, vurdumduymaz.
 • Aç sözcükler: ına, doymak, doymuş, surfeited, tok, anoretic.kayıtsız, ilgisiz, memnun, isteksiz.
 • Accomodating sözcükler: yapmayan, bencil, disobliging, düşman, düşmanca.
 • Accord sözcükler: anlaşmazlık, anlaşmazlık, muhalif, bağımsız değişken, düşmanlık.
 • Acele sözcükler: gecikme, yavaş, gözaltına, engel, gerizekalı, kontrol edin.dawdling, gecikme, yavaşlık, tembellik, tembellik, tembellik.gecikme, yavaşlık, tembellik, gevşeklik.stopaj, sigara bırakma,...
 • Aceleci sözcükler: kasıtlı, yavaş yavaş.ihtiyatlı, tedbirli, dikkatli, istikrarlı, oluşan, hasta, kararsız, kabul, hesaplanan.
 • Aceleyle sözcükler: yavaş, kasıtlı, dilatory, uzun süreli, dikkatli, titiz.
 • Acemi sözcükler: usta, eski el, usta, uzman, yetki.eski el, uzman, master, yetki, usta, uzman.eski el, uzman, yetki, usta, usta, crackerjack.usta, usta, entellektüel, know-it-all, çokbilmiş sayısı.
 • Acemi Çaylak sözcükler: usta, profesyonel, eski el, daldırarak, master, dekan, yetki, geçmiş master, pro.
 • Acerbity sözcükler: nezaket, tatlılık, iyilik, sıcaklık, hassasiyet.
 • Açgözlü sözcükler: memnun, dolu, doymak, tam, tok.cömert, özverili, liberal, hayırsever, cömert.cömert, open-handed, liberal, özverili, bağışlayıcı, hayır.tatlı, tutumlu, kanaatkâr, ılıman, orta.hayır,...
 • Acı sözcükler: konfor, mutluluk, mutluluk, neşe, kolay, zevk.daha, sevimli, sıcak, sıcak, sevecen.mutlu, yüreklendirici, neşeli, mutluluk verici.çöp, izin verme, reddetme, rebuff, çubuk, oppose.konfor,...
 • Acı Veren sözcükler: faydalı, avantajlı, iyi, yararlı, olumlu, iyileştirici.
 • Açığa Vurmak sözcükler: gizlemek, saklamak, gizlemek, salgılar, gizlemek.örtmek, gizlemek, gizlemek, gizlemek, gömmek, ekran.
 • Açık sözcükler: kapalı, iç, iç, içine.sonuçlandırmak, sona, tamamlamak, bitirmek, yakın.belirsiz, belirsiz, puslu, kafa karıştırıcı, şüpheli, belirsiz, belirsiz.özü, doğa, duygular, gerçeklik,...
 • Açık Fikirli sözcükler: dar, dogmatik, önyargılı, hoşgörüsüz, inatçı, bağnaz.
 • Açık Kalpli sözcükler: samimiyetsiz, kurnaz, dolambaçlı, sanatsal, samimiyetsiz, gelişmiş.
 • Açık Saçık sözcükler: moralsiz, durgun, suratsız, kederli, mat.mülayim, mütevazı, iyi, zararsız, hassas.
 • Açık Sözlü sözcükler: suskun, suskun, ayrılmış, ürkek, tutma, suskun, sessiz.
 • Açıkça sözcükler: kararsızca, belli belirsiz, iltihaplı, muğlak, geçici.abstrusely, etrafımda, koyu, gizlice, gizlice.
 • Açıkçası sözcükler: belki, belki de, belki, belki.
 • Açıkgöz sözcükler: basit, sanatsız, samimi, saf, yavaş, naif.
 • Açıklamak sözcükler: karanlık, geçinip, arapsaçı, gizlemek, karartmak, peçe.
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>