A sözcükler


A Eş anlamlılar Fiil formu

  • engelleyen, engel, tutuklama, vazgeçirmek.

A Eş anlamlılar