A sözcükler


A sözcükler Fiil formu

  • engelleyen, engel, tutuklama, vazgeçirmek.

A Eş anlamlılar