Zalim Eş anlamlılar


Zalim Eş anlamlılar Isim formu

  • despot, diktatör, absolutist, otoriter, faşist, sadist, çar, kabadayı, browbeater, engizisyon mahkemesi, simon legree, derebeyi.

Zalim Eş anlamlılar Sıfat formu

  • barbar, vahşi, acımasız, kaba, kanlı, kana susamış, kısır, unmerciful, unpitying, pitiless, sadist, hardhearted, insanlık dışı, duygusuz, sert.
  • batma ağır, acı, sert, soğuk, keskin, ısırma, akut, ham, dokunaklı, ıztırap, dayanılmaz.
  • despot, rasgele, zalim, diktatör, otokratik, baskıcı, acımasız, insanlık dışı, highhanded, ironfisted, zorba, otoriter, zorlayıcı, kanlı.
  • zalim.
Zalim Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: despot, diktatör, otoriter, sadist, çar, kabadayı, barbar, vahşi, acımasız, kaba, kanlı, kana susamış, kısır, unmerciful, unpitying, pitiless, sadist, hardhearted, insanlık dışı, duygusuz, sert, acı, sert, soğuk, keskin, ısırma, akut, ham, dokunaklı, dayanılmaz, despot, zalim, diktatör, baskıcı, acımasız, insanlık dışı, highhanded, zorba, otoriter, kanlı, zalim,

Zalim sözcükler