Vahşi Eş anlamlılar


Vahşi Eş anlamlılar Isim formu

  • çorak, ıssızlık, çöl, çoraklar'ın, vahşi, çalı, tundra, taşra, bozkır.
  • karışıklık, bolluk, kargaşa, congeries, çok sayıda, ev sahibi, kitle, karmakarışık.

Vahşi Eş anlamlılar Sıfat formu

  • ahlaksız, uçarı, harcanmış, hızlı, gevşek, bayağı, çapkın, bozuk, ondan.
  • disiplinsiz, ele avuca sığmaz, düzensiz, pervasız, akıllıca, tedbirsiz, düşüncesiz, madcap, sorumsuz, sersem.
  • doğal, yerli, undomesticated, evcilleşmemiş, vahşi, çöl, atık, kültürsüz, ham, uncared-for, kesintisiz.
  • medeniyetsiz, ham, ilkel, barbar, vahşi, kaba, şiddetli.
  • savage, kana susamış, zalim, şiddetli, açgözlü, hayvani, vahşi, yırtıcı, insanlık dışı, barbar, katil, şeytani, evcilleşmemiş.
  • şiddet, çalkantılı, fırtınalı, çılgın, azgın, öfkeli, deli.
  • tuhaf, garip, abartılı, grotesk, vizyoner, aşırı, untraditional, sıradışı, fantastik, far-out.
  • vahşi.
Vahşi Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: çorak, çöl, vahşi, karışıklık, bolluk, kargaşa, çok sayıda, ev sahibi, karmakarışık, ahlaksız, harcanmış, hızlı, gevşek, bayağı, çapkın, bozuk, ondan, düzensiz, pervasız, tedbirsiz, düşüncesiz, madcap, sorumsuz, sersem, doğal, yerli, vahşi, çöl, atık, ham, kesintisiz, medeniyetsiz, ham, ilkel, barbar, vahşi, kaba, şiddetli, savage, kana susamış, zalim, şiddetli, açgözlü, hayvani, vahşi, yırtıcı, insanlık dışı, barbar, katil, şeytani, şiddet, çalkantılı, fırtınalı, çılgın, azgın, öfkeli, deli, tuhaf, garip, abartılı, grotesk, vizyoner, aşırı, sıradışı, far-out, vahşi,

Vahşi sözcükler