Abartılı Eş anlamlılar


Abartılı Eş anlamlılar Isim formu

  • abartı, süsleme, puffery, ballyhoo, büyütme, güçlendirme, genişleme, balık hikayesi.

Abartılı Eş anlamlılar Sıfat formu

  • mirasyedi, müsrif, cömert, savurgan, tutumsuz, bol olduğu.
  • özetlenirse, aşırı, fahiş, ihtilaflı, fantastik, vahşi, garip, tuhaf, kontrolsüz, süslü, far-out.
  • şişmiş, tumid, şişen, turgescent, swelled, kabarık, şişirilmiş, ödemli, dropsical, davul gibi şişmiş, protuberant.
  • tumturaklı, şişirilmiş, tumid, söz, orotund, kendini beğenmiş, görkemli, süslü, declamatory, gösterişli, abartılı, flatulent.
Abartılı Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: abartı, süsleme, puffery, ballyhoo, büyütme, genişleme, mirasyedi, müsrif, cömert, savurgan, özetlenirse, aşırı, fahiş, ihtilaflı, vahşi, garip, tuhaf, süslü, far-out, tumid, şişen, turgescent, kabarık, davul gibi şişmiş, tumturaklı, tumid, söz, orotund, kendini beğenmiş, görkemli, süslü, declamatory, gösterişli, abartılı, flatulent,

Abartılı sözcükler