Söz Eş anlamlılar


Söz Eş anlamlılar Fiil formu

  • göstermek, augured, ima, işaret, delalet, foretoken, kehanet, betoken, öneririz.
  • rehin, yemin ederim, garanti, sözleşme, şart, meşgul, kefil, evlenme.
  • söz veriyorum, kabul, sözleşme, rehin, taahhüt, şart, pazarlık, meşgul.
  • söz, ima, isim, örnek, belirtin, gözlemlemek, demek, remark, numaralandırmak için başvurur.

Söz Eş anlamlılar Isim formu

  • alıntı, seçim, aday, tayin, tanıma, singling.
  • bağış, yetenek, hediyelik, kapasite, zeka.
  • başvuru, adlandırma, kinaye, yorum, word, gözlem, sözler, söyleyiş, iz.
  • kompakt, anlaşma, sözleşme, söz, rehin, pazarlık, düzenleme, anlayış, paktı, antlaşma.
  • rehin, adak, güvence, word, şartlı tahliye, yemin, garanti, söz, sözleşme, anlaşma, hükmü, kompakt, bağ, taahhüt.

Söz Eş anlamlılar Sıfat formu

  • ayrıntılı, prolix, longwinded, diffüz, başıboş, konuşkan, gereksiz, his, şişirilmiş, periphrastic, circumlocutory, tautological, göbekli.
Söz Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: göstermek, ima, işaret, delalet, foretoken, kehanet, betoken, öneririz, rehin, yemin ederim, garanti, sözleşme, şart, meşgul, kabul, sözleşme, rehin, taahhüt, şart, pazarlık, meşgul, söz, ima, örnek, gözlemlemek, demek, alıntı, seçim, aday, tanıma, bağış, yetenek, zeka, başvuru, kinaye, yorum, gözlem, sözler, söyleyiş, iz, kompakt, anlaşma, sözleşme, söz, rehin, pazarlık, düzenleme, anlayış, paktı, antlaşma, rehin, adak, şartlı tahliye, yemin, garanti, söz, sözleşme, anlaşma, hükmü, kompakt, bağ, taahhüt, ayrıntılı, prolix, longwinded, diffüz, başıboş, konuşkan, gereksiz, his, göbekli,

Söz sözcükler