Adak Eş anlamlılar


Adak Eş anlamlılar Fiil formu

  • yemin ederim, rehin, teyit, söz, garanti, kefil, sözleşme, tasdik, evlenme, taahhüt.

Adak Eş anlamlılar Isim formu

  • söz, yemin, güvence, nişan, durumu, avowal, şartlı tahliye, onur, garanti, bağlılık sözü.
Adak Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: yemin ederim, rehin, teyit, söz, garanti, sözleşme, tasdik, taahhüt, söz, yemin, nişan, durumu, avowal, şartlı tahliye, onur, garanti,