Bağ Eş anlamlılar


Bağ Eş anlamlılar Fiil formu

  • bağlantı, tutturmak, bağlamak, düğüm, kravat, katılmak, çift, tutkal, çimento, kaynak, sigorta, karışmak, birleştirme, karışım.

Bağ Eş anlamlılar Isim formu

  • bağlantı.
  • birliği, bağlantı, kravat, eki, ilişkisi, irtibat, bağlılık, sadakat, tebaalarından.
  • cilt, tutkal, bant, çimento, ortak, bağlantı, zımba, düğüm, kravat, bağ, nexus, vinculum.
  • yükümlülük, sorumluluk, rehin, söz, garanti, sözleşme, kompakt.

Bağ Eş anlamlılar Sıfat formu

  • birleşme, bağlayıcı, birleşik, unitive, combinative, yoğunlaşma, conjunct, eşlenik, yapışık, birlikte, türkiye.
Bağ Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: bağlantı, bağlamak, düğüm, kravat, katılmak, çift, tutkal, çimento, kaynak, sigorta, karışmak, birleştirme, karışım, bağlantı, birliği, bağlantı, kravat, eki, ilişkisi, irtibat, bağlılık, sadakat, tebaalarından, cilt, tutkal, çimento, ortak, bağlantı, düğüm, kravat, bağ, nexus, yükümlülük, sorumluluk, rehin, söz, garanti, sözleşme, kompakt, birleşme, yoğunlaşma, yapışık, birlikte,

Bağ sözcükler