Kompakt Eş anlamlılarKompakt Eş anlamlılar Fiil formu

  • yoğunlaşmak, paketi, sıkıştırmak, bastırıp, konsantre, sıkmak, tıka basa, kuvvetlendirmek.

Kompakt Eş anlamlılar Isim formu

  • söz, anlaşma, sözleşme, pazarlık, yerleşim, nişan, taahhütname, düzenleme, anlayış, antlaşma, ittifak, koalisyon.

Kompakt Eş anlamlılar Sıfat formu

  • katı, yoğun, yakın, adaleli, kalın, firma, thickset.
  • özet, kısa, kısa ve öz, öz, özlü.

Kompakt Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: yoğunlaşmak, paketi, sıkıştırmak, konsantre, sıkmak, tıka basa, kuvvetlendirmek, söz, anlaşma, sözleşme, pazarlık, yerleşim, nişan, düzenleme, anlayış, antlaşma, ittifak, koalisyon, katı, yoğun, yakın, kalın, firma, özet, kısa, kısa ve öz, öz, özlü,

Kompakt sözcükler