Katı Eş anlamlılarKatı Eş anlamlılar Sıfat formu

  • ciddi, güvenilir, dürüst, onurlu, dik, terbiyeli, ayık, vicdanlı, değerli.
  • esnek olmayan, anlatılamayan, uzlaşmaz, sert, ironbound, titiz, sıkı, şiddetli, stern.
  • sağlam, sert, sabit, kurulan, şekilli, set, katılaşmış, sıkı, inatçı, esnek olmayan.
  • sert, sağlam, esnek olmayan, unpliable, unmalleable, ramrod, gergin, dar.
  • sert, şiddetli, zor, titiz, zorlu, unsparing, firma, otoriter, katı, hiç akıllıca.
  • su kuyusu-yapılı, sağlam, ses, güvenli, istikrarlı, önemli, köklü, kurulan, dayanıklı, kalıcı.

Katı Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: ciddi, güvenilir, dürüst, onurlu, dik, ayık, vicdanlı, değerli, esnek olmayan, uzlaşmaz, sert, titiz, sıkı, şiddetli, stern, sağlam, sert, sabit, sıkı, inatçı, esnek olmayan, sert, sağlam, esnek olmayan, gergin, dar, sert, şiddetli, zor, titiz, zorlu, firma, otoriter, katı, sağlam, ses, güvenli, istikrarlı, önemli, köklü, dayanıklı, kalıcı,

Katı sözcükler