Ciddi Eş anlamlılar


Ciddi Eş anlamlılar Sıfat formu

  • ciddi, kasvetli, mezar, ağırbaşlı, resmi, samimi, düşünceli, melankoli, şiddetli, ayık, parfümün.
  • ciddi, samimi, düşünceli, ayık, dalgın, ağırbaşlı, ağır, gaddar, kasvetli.
  • endişe verici şiddetli, tehlikeli, kritik, korkunç, akut, ölümlü, öldürücü, ölümcül, kalması.
  • görkemli, harika, güçlü, huşu uyandıran, ayılma, kutsal, büyük, yüce, mühim, müthiş.
  • metodik, düzenli, sırayla, de sipariş, sistematik, shipshape, tam ve dikkatli, verimli, fonksiyonel, pratik, ferocious.
  • niyet, samimi, ciddi, doğrudan, gayretli, içten, ateşli, maksatlı, ayrılmış.
  • önemli, geniş kapsamlı, derin, dolaylı, uzun menzilli, ağır, büyük, kararlı, acil, mühim, temel, etkili, kayda değer, radikal.
  • zor, karışık, karmaşık, zorlu, zahmetli, titiz, yorucu, ağır, acı, budaklı, dahil.
Ciddi Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: ciddi, kasvetli, mezar, ağırbaşlı, resmi, samimi, düşünceli, melankoli, şiddetli, ayık, ciddi, samimi, düşünceli, ayık, dalgın, ağırbaşlı, ağır, kasvetli, tehlikeli, kritik, korkunç, akut, ölümlü, öldürücü, ölümcül, görkemli, harika, güçlü, kutsal, büyük, yüce, müthiş, metodik, düzenli, sistematik, verimli, fonksiyonel, pratik, ferocious, samimi, ciddi, doğrudan, gayretli, içten, ateşli, maksatlı, ayrılmış, önemli, geniş kapsamlı, derin, dolaylı, uzun menzilli, ağır, büyük, kararlı, acil, temel, etkili, kayda değer, radikal, zor, karışık, karmaşık, zorlu, zahmetli, titiz, yorucu, ağır, acı, budaklı, dahil,

Ciddi sözcükler