Akut Eş anlamlılar


Akut Eş anlamlılar Sıfat formu

  • kritik, önemli, ciddi, ani, acil, tehlikeli.
  • raf, baskın, ezici, dokunaklı, yoğun, delici, keskin, ağır, güçlü, derin.
Akut Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: kritik, önemli, ciddi, ani, acil, tehlikeli, raf, baskın, ezici, dokunaklı, yoğun, delici, keskin, ağır, güçlü, derin,

Akut sözcükler