Tehlikeli Eş anlamlılar


Tehlikeli Eş anlamlılar Sıfat formu

  • belirsiz, şüpheli, titrek, iffy, güvenilmez, öngörülemeyen, kaygan, zor.
  • güvenli olmayan, zararlı, tehlikeli, tehdit edici, tehditkar, riskli, savunmasız, uğursuz, güvenilmez, titrek, yapışkan, tüylü.
  • tehlikeli, riskli, güvensiz, tehdit edici, belirsiz, iffy.
  • tehlikeli, güvensiz, riskli, kararsız, kritik, küçümseyen, hain.
  • tehlikeli, riskli, güvensiz, sağlıksız, güvenilmez, titrek, belirsiz, maruz, korumasız, savunmasız, nesli tehlike altında olan, küçümseyen, zor.
Tehlikeli Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: belirsiz, şüpheli, titrek, iffy, güvenilmez, öngörülemeyen, kaygan, zor, güvenli olmayan, zararlı, tehlikeli, tehditkar, riskli, savunmasız, uğursuz, güvenilmez, titrek, tüylü, tehlikeli, riskli, belirsiz, iffy, tehlikeli, riskli, kararsız, kritik, küçümseyen, hain, tehlikeli, riskli, sağlıksız, güvenilmez, titrek, belirsiz, savunmasız, küçümseyen, zor,

Tehlikeli sözcükler