Titrek Eş anlamlılar


Titrek Eş anlamlılar Sıfat formu

  • çürük, yıpranmış, jiggly, titreyerek, sakat, titrek, dalgalanan, kararsız, teetering, brokendown, güvensiz, yıkık, harap, jerrybuilt.
  • heyecanlı, agog, atremble, aquiver, aflutter, keyed, uyarılmış, karıştırılır, huzursuz, restive, sabırsız, heyecanlanmış, tenterhooks bocaladı.
  • korkulu, sendeleyen, kararsız, irresolute, ürkek, belirsiz, titrek, zayıf, korkak, arkasında, quailing, korkmuş, cowering, yalaka.
  • şüpheli, asılsız, makul, yarı pişmiş, zayıf, desteklenmeyen, sağlıksız, sonuçsuz, imkansız, hatalı, tartışılabilir, kusurlu, spekülatif, belirsiz.
  • titreme, şok, zonklama, palpitating, quavering, quaky, titreyen, sallama, quivery, kasılma, titrek, fluttery.
  • undependable, güvenilmez, gölgeli, kararsız, değişken, dengesiz, kaypak, kaygan.
Titrek Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: çürük, yıpranmış, sakat, titrek, kararsız, yıkık, harap, jerrybuilt, agog, huzursuz, restive, sabırsız, kararsız, ürkek, belirsiz, titrek, zayıf, korkak, arkasında, yalaka, şüpheli, asılsız, makul, yarı pişmiş, zayıf, sağlıksız, sonuçsuz, imkansız, hatalı, kusurlu, spekülatif, belirsiz, titreme, şok, quaky, kasılma, titrek, undependable, güvenilmez, gölgeli, kararsız, değişken, dengesiz, kaygan,

Titrek sözcükler