Sağlıksız Eş anlamlılar


Sağlıksız Eş anlamlılar Sıfat formu

  • çürük, arızalı, hatalı, kusurlu, kırılgan, yıkık, zayıf, sakat.
  • hasta, hastalıklı, zararlı, zayıf, geçersiz, sakat.
  • mantıksız, safsata, geçersiz, anlamsız, asılsız, aldatıcı, sofist, saçma, yanlış, inanılmaz.
  • sağlıksız, zayıf, hassas, hastalıklı, hasta, geçersiz.
  • suyuna, kirli, insanitary, sefil, pis, hastalık-dolu, unhealthful, musallat, çıkarcı, kirlenmiş, köhne, küflü, septik.
  • zararlı, öldürücü, zehirli, unhealthful, unsalutary, infektif, toksik, septik.
Sağlıksız Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: çürük, arızalı, hatalı, kusurlu, kırılgan, yıkık, zayıf, sakat, hasta, hastalıklı, zararlı, zayıf, geçersiz, sakat, mantıksız, safsata, geçersiz, anlamsız, asılsız, aldatıcı, saçma, yanlış, inanılmaz, sağlıksız, zayıf, hassas, hastalıklı, hasta, geçersiz, kirli, insanitary, sefil, pis, musallat, köhne, küflü, septik, zararlı, öldürücü, zehirli, toksik, septik,

Sağlıksız sözcükler