Makul Eş anlamlılar


Makul Eş anlamlılar Sıfat formu

  • akılcı, güvenilir, kabul, makul, mantıklı, gerekçeli, ses, düşünceli, aydın, bilge.
  • inandırıcı, aldatıcı, güvenilir, büyük olasılıkla, ikna edici, makul, saygın, yanıltıcı, retoriksel, dolambaçlı, colorable.
  • orta, fuar, mütevazı, sadece, tolere edilebilir, uygun, kabul edilebilir, eşitlikçi, ucuz, meşru, tamam.
Makul Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: güvenilir, kabul, makul, mantıklı, ses, düşünceli, aydın, bilge, inandırıcı, aldatıcı, güvenilir, büyük olasılıkla, ikna edici, makul, saygın, yanıltıcı, dolambaçlı, colorable, orta, fuar, mütevazı, sadece, tolere edilebilir, uygun, kabul edilebilir, ucuz, meşru,

Makul sözcükler