Iffy Eş anlamlılarIffy Eş anlamlılar Sıfat formu

  • belirsiz, şüpheli, riskli, sorunlu, koşullu, provisory, birlik.

Iffy Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: belirsiz, şüpheli, riskli, sorunlu, koşullu, provisory, birlik,

Iffy sözcükler