Zor Eş anlamlılar


Zor Eş anlamlılar Isim formu

 • kabadayı, çapkın, holigan, külhanbeyi, blackguard, kaba, soyguncu, serseri, bruiser, katil, gangster.
 • kabuk, eskar, incrustation, ölçek, slough, scurf, gurur eti, granülasyon dokusu.

Zor Eş anlamlılar Sıfat formu

 • ciddi, titiz, sert, acımasız, katı, kaba, acı.
 • dayanıklı, sağlam, güçlü kuvvetli yiğit, yenilmez, yılmaz, sert, inatçı, esnek.
 • esnek, yoğun, lifli, tutarlı, sağlam, güçlü, sırım gibi.
 • ince, şaşırtıcı, gizemli, anlaşılması zor, zor karmaşık.
 • kaçamak, kaygan, kısacık, geçici, kaypak.
 • kararlı, inatçı, esnek olmayan, hardnosed, kibirli, uzlaşmaz, pişkin, sıkı, sert.
 • karmaşık, hassas, ince, zor, budaklı, şaşırtıcı, tartışmalı, kanuna, riskli, yapışkan.
 • kontrol edilemeyen, kasıtlı, inatçı, çalışırken, sapık, ele avuca sığmaz, delişmen, refrakter, yönetilemeyen, yorucu, vahşi, aksine, huysuz, telaşlı.
 • kurnaz, düzenbaz, kaygan, dolambaçlı, conniving, entrikacı, sinsi, güvenilmez, hain, foxy, gizli.
 • talihsiz, üzücü, ağlanacak, şanssız, felaket, üzgün, mutsuz, ill-omened, kötü.
 • zahmetli, zorlu, zor, yorucu, ağır, sıkıcı, fatiguing, herkül.
 • zorlu, zahmetli, cezalandırma, zor, şaşırtıcı, zorlu karışık.

Zor Eş anlamlılar Zarf formu

 • pek, ancak oldukça, sadece, daha fazla.
Zor Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: kabadayı, çapkın, holigan, külhanbeyi, blackguard, kaba, soyguncu, serseri, bruiser, katil, gangster, kabuk, ölçek, slough, ciddi, titiz, sert, acımasız, katı, kaba, acı, dayanıklı, sağlam, yenilmez, yılmaz, sert, inatçı, esnek, esnek, yoğun, tutarlı, sağlam, güçlü, sırım gibi, ince, şaşırtıcı, gizemli, anlaşılması zor, kaçamak, kaygan, kısacık, geçici, kararlı, inatçı, esnek olmayan, hardnosed, kibirli, uzlaşmaz, pişkin, sıkı, sert, karmaşık, hassas, ince, zor, budaklı, şaşırtıcı, tartışmalı, riskli, kasıtlı, inatçı, sapık, delişmen, refrakter, yorucu, vahşi, aksine, huysuz, telaşlı, kurnaz, düzenbaz, kaygan, dolambaçlı, entrikacı, sinsi, güvenilmez, hain, gizli, talihsiz, üzücü, ağlanacak, şanssız, felaket, üzgün, mutsuz, kötü, zahmetli, zorlu, zor, yorucu, ağır, sıkıcı, herkül, zorlu, zahmetli, zor, şaşırtıcı, pek, sadece, daha fazla,

Zor sözcükler