Güvenli Olmayan Eş anlamlılar


Güvenli Olmayan Eş anlamlılar Sıfat formu

  • güvenli olmayan, kararsız, çürük, belirsiz, tehlikeli, riskli, zayıf, titrek, sendeleyen.
  • şüpheli, kararsız, şaşkın, başıboş, tehdit, güvenlik açığı bulunan, açık, pısırık, endişeli, belirsiz.
  • tehlikeli, riskli, güvensiz, belirsiz, tehditkar, hain, tehdit, uğursuz, korumasız, sağlıksız, kararsız.
Güvenli Olmayan Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: güvenli olmayan, kararsız, çürük, belirsiz, tehlikeli, riskli, zayıf, titrek, şüpheli, kararsız, şaşkın, başıboş, tehdit, açık, pısırık, endişeli, belirsiz, tehlikeli, riskli, belirsiz, tehditkar, hain, tehdit, uğursuz, sağlıksız, kararsız,

Güvenli Olmayan sözcükler