Savunmasız Eş anlamlılar


Savunmasız Eş anlamlılar Sıfat formu

  • düşüncesiz, düşüncesizce, dikkatsiz, döküntü, gözükara, gafil, gereksiz, tedbirsiz, gaflet.
  • güçsüz, savunmasız, silahsız, çıplak, zayıf, nesli tehlike altında olan, maruz, engelli, imperiled.
  • korumasız, zayıf, maruz, hassas, duyarlı, savunmasız, pregnable, güvensiz, sertleştirir, silahsız, assailable, conquerable, erişilebilir, yok edilebilir.
  • samimi, açık, aboveboard, doğru sözlü, dürüst, doğrudan, saf, sanatsız, masum.
Savunmasız Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: düşüncesiz, düşüncesizce, dikkatsiz, döküntü, gözükara, gafil, gereksiz, tedbirsiz, gaflet, güçsüz, savunmasız, çıplak, zayıf, zayıf, hassas, duyarlı, savunmasız, pregnable, erişilebilir, samimi, açık, aboveboard, dürüst, doğrudan, saf, sanatsız, masum,

Savunmasız sözcükler