Aboveboard Eş anlamlılarAboveboard Eş anlamlılar Sıfat formu

  • dürüst, samimi, doğru sözlü, açık, güvenilir, doğrudan, aşikâr, kesin, düz.

Aboveboard Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: dürüst, samimi, açık, güvenilir, doğrudan, kesin, düz,

Aboveboard sözcükler