Insanlık Dışı Eş anlamlılar


Insanlık Dışı Eş anlamlılar Isim formu

  • zulüm, vahşet, bloodthirstiness, acımasızlık, fiendishness, kötü niyet, cold-heartedness, vahşilik, fenalık, hayvanlarla cinsel ilişki, barbarlık.

Insanlık Dışı Eş anlamlılar Sıfat formu

  • hayvani, vahşi, zalim, kana susamış, acımasız, şeytani, kalpsiz, pitiless, kısır, barbar, remorseless, insanlık dışı.
  • insanlık dışı.
Insanlık Dışı Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: zulüm, vahşet, kötü niyet, hayvanlarla cinsel ilişki, barbarlık, hayvani, vahşi, zalim, kana susamış, acımasız, şeytani, kalpsiz, pitiless, kısır, barbar, remorseless, insanlık dışı, insanlık dışı,

Insanlık Dışı sözcükler