Unpitying Eş anlamlılar


Unpitying Eş anlamlılar Sıfat formu

  • zalim.
Unpitying Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: zalim,