Baskıcı Eş anlamlılar


Baskıcı Eş anlamlılar Isim formu

  • tiran, taskmaster, despot, diktatör, kabadayı, martinet, remastered, belası, köle sürücü, browbeaten.

Baskıcı Eş anlamlılar Sıfat formu

  • baskın, çok büyük, ağır, zalim, titiz.
Baskıcı Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: taskmaster, despot, diktatör, kabadayı, martinet, belası, baskın, ağır, zalim, titiz,

Baskıcı sözcükler