Diktatör Eş anlamlılar


Diktatör Eş anlamlılar Isim formu

  • otoriter, despot, zalim, absolutist, diktatör, totaliter, baskıcı, hitler, flihrer, çar.
  • tiran, otoriter, despot, derebeyi, totaliter, diktatör.

Diktatör Eş anlamlılar Sıfat formu

  • otokratik, despot, zalim, zorba, otoriter, baskıcı, dogmatik, rasgele, kibirli, mağrur, inatçı, sert, mantıksız.
Diktatör Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: otoriter, despot, zalim, diktatör, totaliter, baskıcı, çar, otoriter, despot, totaliter, diktatör, despot, zalim, zorba, otoriter, baskıcı, dogmatik, kibirli, mağrur, inatçı, sert, mantıksız,

Diktatör sözcükler