Highhanded Eş anlamlılar


Highhanded Eş anlamlılar Sıfat formu

  • zorba, mağrur, otokratik, otoriter, despot, buyurgan, diktatör, kibirli, rasgele.
Highhanded Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: zorba, mağrur, otoriter, despot, buyurgan, diktatör, kibirli,