Unmerciful Eş anlamlılar


Unmerciful Eş anlamlılar Sıfat formu

  • acımasız.
Unmerciful Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: acımasız,