Acemi sözcükler


Acemi sözcükler Isim formu

  • eski el, uzman, master, yetki, usta.
  • eski el, uzman, yetki, usta, crackerjack.
  • usta, eski el, uzman, yetki.
  • usta, entellektüel, know-it-all, çokbilmiş sayısı.

Acemi Eş anlamlılar