Abone sözcükler


Abone sözcükler Fiil formu

  • reddetmek, durmak, reddetme, muhalefet.

Abone Eş anlamlılar