Abone Eş anlamlılar


Abone Eş anlamlılar Fiil formu

  • onay, kabul, aynı fikirde, rıza, onaylama, destek, onaylamaz, izin, itiraf, vermek, garanti, uymak, kabullenmek, kabullenecek.
Abone Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: onay, kabul, aynı fikirde, rıza, destek, onaylamaz, izin, itiraf, vermek, garanti, uymak, kabullenmek, kabullenecek,

Abone sözcükler