Accord sözcükler


Accord sözcükler Isim formu

  • anlaşmazlık, muhalif, bağımsız değişken, düşmanlık.

Accord Eş anlamlılar