Accord Eş anlamlılar


Accord Eş anlamlılar Fiil formu

  • vermek, kabullenmek, itiraf, izin, ödül, verim.

Accord Eş anlamlılar Isim formu

  • uyum, anlaşma, uygunluk, uygun olarak, işbirliği, dostluk, oybirliği, anlayış, rıza, bütünlüğü.
Accord Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: vermek, kabullenmek, itiraf, izin, ödül, verim, uyum, anlaşma, uygunluk, uygun olarak, işbirliği, dostluk, oybirliği, anlayış, rıza,

Accord sözcükler