Abridge sözcükler


Abridge sözcükler Fiil formu

  • genişletmek, büyütmek, uzatmak, ayrıntı.

Abridge Eş anlamlılar