Abash sözcükler


Abash Eş anlamlılar Fiil formu

  • artırmak, büyümek, yoğunlaştırmak, güçlendirmek, yükseltmek, hızlandırmak.
  • dinlenmek, rahatlık, konfor, sinir, koymak, moral, azaltmak.

Abash Eş anlamlılar