Açıklamak sözcükler


Açıklamak sözcükler Fiil formu

  • karanlık, geçinip, arapsaçı, gizlemek, karartmak, peçe.

Açıklamak Eş anlamlılar