Abartı sözcükler


Abartı sözcükler Isim formu

  • az, amortisman.

Abartı Eş anlamlılar