Abartı sözcükler


Abartı Eş anlamlılar Isim formu

  • az, amortisman.

Abartı Eş anlamlılar