Tüm göz Eş anlamlılar


 • Badinage Eş anlamlılar: şaka, persiflage, espri yeteneği, raillery, hazırcevap, arsızlık, be, alay, joshing, şaka.
 • Bağ Eş anlamlılar: bağlantı, bağlantı, tutturmak, bağlamak, düğüm, kravat, katılmak, çift, tutkal, çimento, kaynak, sigorta, karışmak, birleştirme, karışım.bağlantı.cilt, tutkal, bant, çimento,...
 • Bagaj Eş anlamlılar: bagaj, çanta, bavul, paketi, şeyler, dişli, etkileri, accouterments, ekipman, eşyaları.
 • Bagatelle Eş anlamlılar: önemsememek, hiçbir şey, oyuncak, bit, gewgaw, basmakalıp, aptallık, biblo, knickknack, küçük şey, frippery, biblo, bibelot.
 • Bağımlı Eş anlamlılar: birlik, güvenen, güvenen, hamile, gerektiren, lazım, tabi, zayıf, tutunmuş, bağımlı, parazit, olgunlaşmamış.
 • Bağımlılık Eş anlamlılar: bağımlılık.güven, ihtiyaç, bağımlılık, acil durum, beklenti, itimat, inanç, arabağlantı, simbiyoz, parazitizm.
 • Bağımlısı Eş anlamlılar: sadık, bertaraf, eğimli, düşkün, takıntılı, absorbe, dahil.esrarkeş, baş, yeterli, hophead, şeytan, freak, dindar, fan, meraklısı, devetüyü, fındık.
 • Bağımsız Eş anlamlılar: özerk, egemen, özerk, ücretsiz, ayrı, ayrı, unallied, nonaligned, bekâr, kendine güvenen, kendi kendine yeterli, kendi kendine yeten, inner-directed, tek başına, bireysel, nonpartisan,...
 • Bağımsızlık Eş anlamlılar: özgürlük, özgürlük, kendi kaderini tayin, kurtuluşu, özerklik, egemenlik, özyönetim.
 • Bağırma Eş anlamlılar: not, çığlık, yowl, feryat, bağırmak, yaygara, vociferate, ağlamak, gıcırtısı, kükreme, kabuk, feryat, bawl, yelp, feryat.not, feryat, çığlık, feryat, yowl, bağırmak, yaygara,...
 • Bağırmak Eş anlamlılar: not, bağırma, feryat, ağlamak, bawl, bray, çığlık, hail, yaygara, protesto.not, bağırma, kükreme, feryat, gürültü, gürültü patırtı, gürültü.
 • Bağırsaklar Eş anlamlılar: dayanıklılık, omurga, hırs, cesaret, yiğitlik, kum, metanet, dayanıklılık, sinir, cesur, intrepidity.
 • Bağırsakları Eş anlamlılar: bağırsak, iç organlar, bağırsaklar, iç organlar, iç organlar, hayati organlar, mide.çekirdek, iç, iç, derin, derin, çukur, uçurum, delik, iç organlar, cesaret.
 • Bağış Eş anlamlılar: öznitelik, yetenek, hediye, yetenek, kaynak, yetenek, kıymet, fakülte, yetenek, yetenek.bağış, hibe, hediyelik, fon, miras, sübvansiyon, nimet, eski.katkıda bulunmak, vermek, abone, armağan,...
 • Bağışıklık Eş anlamlılar: muafiyet, aldırmaz, yenilmez, ücretsiz, korumalı, açık, güvenli, ayrıcalıklı.muafiyet, insusceptibility, gümrükleme, koruma, yayın, özgürlük, dokunulmazlık, lisans, charter,...
 • Bağışla Eş anlamlılar: bahane, pardon, aklamak, tutukluluğu, absolve, acquit, net, havale, yayın, reprieve.
 • Bağışlamak Eş anlamlılar: vermek, donatmak, görüşmek, hediye, lütuf, iyilik, sağlamak, endue.fon, armağan, tedarik, vermek, ödül, yerleşmek, yelek, bağış, miras, katkıda bulunmak, sübvanse.
 • Bağışlayan Eş anlamlılar: merhametli.
 • Bağlama Eş anlamlılar: zorunlu, zorlayıcı, zorunlu, zorunlu, şart, gerekli, değiştirilemez, erimez, değişmez, hızlı, koşulsuz, görevdeki üzerinde.bağlama, kravat, bağlama, bağlama, tahvil, çemberleme,...
 • Bağlamak Eş anlamlılar: ilişkilendirmek, bağlanmak, birleştirmek, birleştirmek, lig, dümeni, band, birleştirme, dahil, birleştirmek.katılmak, birleştirmek, birleştirmek, bağlamak, menteşe, ifade, bağlı, çift,...
 • Bağlantı Eş anlamlılar: arkadaş, ortak, akraba, tanıdık, müttefik, entrée, sponsor, içinde.noktada, birliği, ortak, bağlantı, bağ, nexus, çift, kaplin, birlikte, birlikte, konjonktür, jointure, dernek, ek yeri,...
 • Bağlantı Kesildi Eş anlamlılar: tutarsız, saçma sapan, göçebe, epizodik, devamlı olmayan, karışık amaçsız, düzensiz, tutarsız, deli, deli, gevezelik, mantıksız.
 • Bağlantı Noktası Eş anlamlılar: liman, cenneti, barınak, rıhtım, rıhtım, liman, iskele, iskele, iskele, açılış, demirleme, anchorage.
 • Bağlantı Parçaları Eş anlamlılar: mobilyalar, mobilya, dekor, ekipman, appurtenances, aksesuarları, kolaylıklar, aparatı, dişli, kıyafet, eşyaları, şeyler, ziynet, fikstür, yükleme.
 • Bağlayıcıdır Eş anlamlılar: alıştırmak, sağlamlaştırmak, sertleştirmek, alıştırmak, tren, güçlendirmek, disiplin, duyarsızlaştırmak.
 • Bağlı Eş anlamlılar: sıçrama, atlama, bahar, hop, sıçrama, tonoz, engel, pençe.rebound, sıçrama, geri bahar, ricochet, geri uçmak, geri tepme, yeniden oturtun.belli, emin, güvence, karar, kapatılan, kararlı,...
 • Bağlıdır Eş anlamlılar: güven, yalın, bağlı, saymak, banka, saymak, inanıyorum, tarafından yemin, izleyin, inşa, sır, kredi, bekliyoruz.güven, itimat, banka, inanç, sayısı koymak, üzerinde yalın,...
 • Bağlılık Eş anlamlılar: sadakat, tebaalarından, sadakat, sadakat, bağlılık, süreklilik, saygı, saygı, itaat, saygı.inanç.tutulumu, bağlılık, özveri, özveri, espousal, nişan.dindarlık, dindarlık, kutsama,...
 • Bağnaz Eş anlamlılar: aşırı namuslu geçinen kadın.
 • Bağnazlık Eş anlamlılar: hoşgörüsüzlük, önyargı, fanatizm, tarikatçılık, adaletsizliği, fanatizm, önyargı, dogmatik, etkileri, körlük, tutku, mindlessness, cehalet.
 • Bahadır Eş anlamlılar: nabob.
 • Bahane Eş anlamlılar: bahane, cihaz, rusçuk, kaçamak, kılığında, gerekçe, mazeret, kapak, blöf, durak, kaçırma, red herring, iddiası, manevra.nedeni, açıklama, mazeret, savunma, savunma, bahane,...
 • Bahar Eş anlamlılar: sıçrama, atlama, dart, ateş, başlatmak, kova, bağlı, hop, tonoz, birdirbir, atlamak, engel.esneklik, sıçrama, esneklik, stretchiness, esneklik, kaldırma kuvveti, yumuşaklık.neden, güdü,...
 • Baharat Eş anlamlılar: lezzet, renk, heyecan, lezzet, lezzet, tang, acılık, raciness, tat, sertlik, faiz, zevkle, gizem, zip, pizzazz.baharat, tuz, zevkle, lezzet, baharat, ot, lezzet, özü, soyunma, sos, tat,...
 • Baharatlı Eş anlamlılar: açık saçık.iştah açıcı.
 •