Tüm göz Eş anlamlılar


  • Zorlu Eş anlamlılar: inatçı, inatçı, refrakter, yönetilemez, kontrol edilemeyen, kontrol edilemez, inatçı, isyankar, aksine, sapık, sürükleyen, inatçı, kalitesiz, kasıtlı, yürekli, boyun eğmez.awesome,...
  • Zorluk Eş anlamlılar: sorun, engel, itiraz, engel, bulmaca, bilmece, labirent, tuzak, komplikasyon, utanç, katılımı, budak, contretemps, sıkan, çıkmaz, kaygı, endişe, karışıklık, reçel.
  • Zorunlu Eş anlamlılar: zorunlu, zorunlu, bağlama, kuralcı, zorunlu, gerekli, kısıtlı.şart, zorunlu, zorunlu, gerekli, bağlayıcı, gerekli, zorunlu, zorlayıcı, buyurgan, otoriter, önemli, gerekli.zorlayıcı,...
  • Zulmetmek Eş anlamlılar: için dikte, ezmek, zorlamak, mağdur, cezalandırmak, kabadayı, tehdit, boyun eğdirmek, insanlıktan, gaddarlaştırmak, eziyet, yenmek, ezmek, beyin yıkamak, susturma.
  • Zulüm Eş anlamlılar: despotizm, mutlakiyet, diktatörlük, otokrasi, otoriter, czarism.baskı, taciz, işkence, istismar, sarkıntılık, sıkıntı, seferi, takip, zulüm, kötü muamele, azap, işkence,...
  • Zümre Eş anlamlılar: grup, küme, daire, toplum, dernek, klik, club, şirket, kardeşlik, kardeşlik.
  •