Tüm göz Eş anlamlılar


  • Zorlu Eş anlamlılar: zor, çetin, zahmetli, ağır, yorucu, yorucu, zorlu, baskın, herkül, anıt, devasa, şaşırtıcı.awesome, etkileyici, yasaklayan, uğursuz, korkutucu, korkunç, korkunç, korkunç, yiğit,...
  • Zorluk Eş anlamlılar: sorun, engel, itiraz, engel, bulmaca, bilmece, labirent, tuzak, komplikasyon, utanç, katılımı, budak, contretemps, sıkan, çıkmaz, kaygı, endişe, karışıklık, reçel.
  • Zorunlu Eş anlamlılar: zorunlu, gerekli, gerekli, zorunlu, zorunlu, kesin, bağlayıcı, komuta, görevdeki bir tarih, acil.şart, zorunlu, zorunlu, gerekli, bağlayıcı, gerekli, zorunlu, zorlayıcı, buyurgan, otoriter,...
  • Zulmetmek Eş anlamlılar: için dikte, ezmek, zorlamak, mağdur, cezalandırmak, kabadayı, tehdit, boyun eğdirmek, insanlıktan, gaddarlaştırmak, eziyet, yenmek, ezmek, beyin yıkamak, susturma.
  • Zulüm Eş anlamlılar: baskı, taciz, işkence, istismar, sarkıntılık, sıkıntı, seferi, takip, zulüm, kötü muamele, azap, işkence, öfke.despotizm, mutlakiyet, diktatörlük, otokrasi, otoriter,...
  • Zümre Eş anlamlılar: grup, küme, daire, toplum, dernek, klik, club, şirket, kardeşlik, kardeşlik.
  •