Hoşgörü Eş anlamlılar


Hoşgörü Eş anlamlılar Isim formu

  • açık fikirlilik, liberallik, broadmindedness, makul, yücelik, tarafsızlık, evrensellik, algılama, yardımseverlik.
  • ayrıcalık, iyilik, parası.
  • danışıklı dövüş.
  • dayanma gücü, dayanıklılık, tokluk, esneklik, metanet, direnç, kaldırma kuvveti, sağlamlık.
  • haz, humoring, pampering, lenience, iyilik, liberallik, hassasiyet.
  • hoşgörü, merhamet, sadaka, insanlık, şefkat, af, anlayış, iyi niyet, dost duygu, sempati, yardımseverlik.
  • mercifulness, hoşgörü, yumuşaklık, blandness, nezaketini, yumuşaklığı, şefkat, sabır, yazık, merhamet, yardım, insanlık, yardımseverlik, gevşekliği, lenity.
  • sabır, anlayış, sempati, hoşgörü, kabul, kendini kontrol, alçakgönüllülük, nezaketini, rahmet, ölçülülük, insanlık, yumuşaklığı, merhamet kısıtlama.
Hoşgörü Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: liberallik, makul, tarafsızlık, algılama, yardımseverlik, ayrıcalık, iyilik, dayanıklılık, esneklik, metanet, direnç, kaldırma kuvveti, haz, iyilik, liberallik, hoşgörü, sadaka, insanlık, şefkat, af, anlayış, iyi niyet, yardımseverlik, hoşgörü, şefkat, sabır, yazık, yardım, insanlık, yardımseverlik, lenity, sabır, anlayış, hoşgörü, kabul, kendini kontrol, rahmet, ölçülülük, insanlık,

Hoşgörü sözcükler