Af Eş anlamlılar


Af Eş anlamlılar Isim formu

  • nesli, tutulması, görünmezlik, karanlık, ihmal, obliterasyon, kesinti, hiçlik, void, bilinçsizlik, lethe, nirvana.
  • pardon.
Af Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: karanlık, ihmal, kesinti, hiçlik, lethe, nirvana, pardon,

Af sözcükler