Insanlık Eş anlamlılar


Insanlık Eş anlamlılar Isim formu

  • insanlık, insan türünün, insan ırkının, insanoğlu, homo sapiens, adam, insanlar, fani.
  • insanlık, insanoğlu, insan ırkının, homo sapiens, adam, ölüm, dünya, eti.
  • şefkat, dost duygu, sadaka, kardeşlik, insanlık, dostluk, iyilik, göz, yücelik, rahmet, ruth.
Insanlık Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: insanlık, adam, insanlar, fani, insanlık, adam, ölüm, dünya, eti, şefkat, sadaka, kardeşlik, insanlık, dostluk, iyilik, göz, rahmet, ruth,