Lenity Eş anlamlılarLenity Eş anlamlılar Isim formu

  • hoşgörü.

Lenity Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: hoşgörü,