Lenity Eş anlamlılar


Lenity Eş anlamlılar Isim formu

  • hoşgörü.
Lenity Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: hoşgörü,