Yardımseverlik Eş anlamlılar


Yardımseverlik Eş anlamlılar Isim formu

  • hayırseverlik, hümanizm, yardımseverlik, ihsan, hayır, iyi niyet, cömertlik, welfarism, benthamism.
  • işbirliği, yardım, bakım kolaylığı, kullanışlılığı, katılım, iyilik, supportiveness, komşuluk, istekli, pratiklik, kullanılabilirlik, hazırlık.
  • iyi niyet, sadaka, cömertlik, iyilik, dost duygu, sempati, merhamet, insanlık, ihsan, fedakarlık.
Yardımseverlik Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: hayırseverlik, yardımseverlik, ihsan, hayır, iyi niyet, cömertlik, işbirliği, yardım, katılım, iyilik, istekli, hazırlık, iyi niyet, sadaka, cömertlik, iyilik, insanlık, ihsan, fedakarlık,

Yardımseverlik sözcükler