Direnç Eş anlamlılar


Direnç Eş anlamlılar Isim formu

  • mücadele, muhalefet, meydan okuma, uzlaşmaz, itme, tıkanıklık, hayal kırıklığı, protesto, aksilik, isyan, ret, karşı koyma, başkaldırma, itaatsizlik.
Direnç Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: mücadele, muhalefet, meydan okuma, uzlaşmaz, itme, tıkanıklık, hayal kırıklığı, protesto, aksilik, isyan, ret, başkaldırma, itaatsizlik,

Direnç sözcükler