Itaatsizlik Eş anlamlılar


Itaatsizlik Eş anlamlılar Isim formu

  • başkaldırma, unruliness, aksilik, meydan okuma, disiplinsizlik, ihtilal, isyan.
Itaatsizlik Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: başkaldırma, aksilik, meydan okuma, isyan,