Mücadele Eş anlamlılar


Mücâdele Eş anlamlılar Fiil formu

 • attılar, mücadele, uğraşmak, güreş, yarışma, kavga, savaş, vie, hurda, boks maçı, darbeler değişimi.
 • direnmek, oppose, dayanıklı, meydan, karşı koymak, hissettikleri, inkâr, folyo, mücadele, kavga.
 • ele geçirmek, kapmak, kesintiye uğratabilir, debriyaj, kavrama, atlama tutun, yakalamak, durdurmak.
 • gayret, soy, kendini uygulamayın, uğraş, iş, eziyet, emek, drudge, sebat, devam, uzatıyorum.
 • mücadele, iddia, yarışma, rekabet, çatışma, savaş, hurda, attılar, ile vie, tussle, polemiğe girmek, eğimli.
 • oppose, iddia, mücadele, direnmek, kovmak, yarışma, gayret, anlaşmazlık, kavga, didiþmek, protesto, meydan.
 • savaş, saldırı, yarışma, çarpışma, kavga, güreş, kutu, boks maçı, attılar, düello, çatışma, bombardıman.
 • taahhüt, deneyin, saldırı, çalışmak, girişimi, üstlenmek, sarılmaya, kompozisyon, meşgul.

Mücâdele Eş anlamlılar Isim formu

 • attılar, mücadele, yarışma, kavga, melee, butik, fikir tartışması, güreş, savaş, hücum, fray, çatışma, hurda, sepete.
 • çatışma, kavga, çekişme, nifak, tartışma, yarışma, rekabet, düello, sepete, mücadele, savaş.
 • gayret, çaba, zorlanma, çabası, stres, sorun, emek, ağrıları, takip, kapış.
 • mücadele, girişimi, çekişme, çaba, kampanya, yarışma, rekabet, çabası.
 • savaş, çatışma, karşılaşma, yarışma, nişan, fracas, kavga, maç, düello, hücum, it dalaşı, sepete, tartışma, satır.
 • savaş, mücadele, çatışma, direnç, çatışmalar, muhalefet, yarışma, düşmanlık.
 • tartışma, bağımsız değişken, anlaşmazlık, kavga, tükürdü, satır, çatışma, falling-out, fark, tiff, kelime, ravent.
Mücadele Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: attılar, mücadele, uğraşmak, güreş, yarışma, kavga, savaş, vie, hurda, oppose, dayanıklı, meydan, karşı koymak, inkâr, folyo, mücadele, kavga, ele geçirmek, kapmak, debriyaj, kavrama, yakalamak, durdurmak, soy, , eziyet, emek, sebat, devam, uzatıyorum, mücadele, iddia, yarışma, rekabet, çatışma, savaş, hurda, attılar, polemiğe girmek, eğimli, oppose, iddia, mücadele, yarışma, anlaşmazlık, kavga, didiþmek, protesto, meydan, savaş, saldırı, yarışma, çarpışma, kavga, güreş, kutu, attılar, düello, çatışma, bombardıman, taahhüt, deneyin, saldırı, girişimi, üstlenmek, kompozisyon, meşgul, attılar, mücadele, yarışma, kavga, melee, güreş, savaş, hücum, fray, çatışma, hurda, sepete, çatışma, kavga, çekişme, tartışma, yarışma, rekabet, düello, sepete, mücadele, savaş, çaba, stres, sorun, emek, takip, mücadele, girişimi, çekişme, çaba, kampanya, yarışma, rekabet, savaş, çatışma, karşılaşma, yarışma, nişan, fracas, kavga, maç, düello, hücum, it dalaşı, sepete, tartışma, satır, savaş, mücadele, çatışma, direnç, muhalefet, yarışma, düşmanlık, tartışma, anlaşmazlık, kavga, satır, çatışma, falling-out, fark, tiff, kelime, ravent,

Mücadele sözcükler