Haz Eş anlamlılarHaz Eş anlamlılar Isim formu

  • konfor, ödül, ceza, teselli, iyilik, hoşgörü, ödeme.
  • memnuniyeti, keyfi, kanaat, zevk, mutluluk, yerine getirilmesi.

Haz Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: ödül, ceza, teselli, iyilik, hoşgörü, ödeme, memnuniyeti, keyfi, kanaat, zevk, mutluluk, yerine getirilmesi,