çürütmek Eş anlamlılar


Çürütmek Eş anlamlılar Fiil formu

  • anlaşmazlık, çürütmek, aykırı, confute, counter, imbik, inkâr, negatif, devirmek, controvert, oppose, savuşturma, izin verme.
  • çürütmek, confute, controvert, aykırı, yanıltmak, yıkmak, ortaya çıkarmak, oppose, inkâr, izin verme.
  • çürütmek, confute, inkâr, anlaşmazlık, iddia, controvert, inkar, aykırı, olmak, geçersiz, cevap, tartışma.
çürütmek Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: anlaşmazlık, çürütmek, aykırı, confute, imbik, inkâr, negatif, devirmek, controvert, oppose, çürütmek, confute, controvert, aykırı, yanıltmak, yıkmak, ortaya çıkarmak, oppose, inkâr, çürütmek, confute, inkâr, anlaşmazlık, iddia, controvert, inkar, aykırı, olmak, geçersiz, cevap, tartışma,

çürütmek sözcükler